Phương thức thanh toán

HTsmart Mobile hỗ trợ Khách hàng sử dụng 1 trong 3 phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán tiền mặt: Quý khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt sau khi đồng ý mua (hoặc nâng cấp) sản phẩm

2. Thanh toán chuyển khoản: Quý khách chuyển khoản số tiền tương ứng với giá tiền của các sản phẩm trong hóa đơn bán hàng tới Số tài khoản dưới đây:

Tên ngân hàng Số tài khoản Chủ tài khoản
Ngân hàng TMCP An Bình – AB Bank 555 555 588 DAO VAN HOA

3. Thanh toán sau khi nhận hàng: Áp dụng với Khách hàng mua máy bằng hình thức COD. Quý khách thanh toán với bưu tá số tiền tương ứng với tổng giá trị hóa đơn bán hàng và phí ship (nếu có) sau khi đã nhận và kiểm tra sản phẩm.